Výcvik pilota kluzáků

Plachtařský výcvik pro potřeby doplnění členské základny Aeroklubu Točná se provádí na letišti Slaný.  Tento výcvik není prováděn na komerční bázi, z toho vyplývá nižší cena za výcvik a delší doba jeho trvání. Do výcviku se může přihlásit každý po dovršení 14-ti let

Výcvik se dá zahájit kdykoliv v průběhu roku. Uchazeč o výcvik musí před zahájením výcviku absolvovat pouze zkrácenou variantu teoretického školení ze základu potřebných k zahájení letového výcviku. Předepsaný teoretický výcvik v trvání 50 hodin obsahující základní informace z aerodynamiky, mechaniky letu, meteorologie, leteckého předpisu, stavby letadel, leteckých přístrojů a letecké navigace potom musí žák absolvovat před prvním samostatným letem. Teoretický výcvik se zpravidla provádí v zimních měsících. Takto uvidí pilotní
 žák své okolí krátce po provedení svého odpoutání se od matičky země.

Po absolvování základního teoretické školení je uchazeči vystaven průkazu Pilotního žáka a uchazeč je přijat za člena Aeroklubu Točná. K vystavení průkazu Pilotního žáka je nutné absolvovat povinné lékařské vyšetření a předložit výpis z rejstříku trestů. U uchazečů mladších 18-ti let je nutný souhlas zákonného zástupce s leteckou činností.
Před vlastním létáním se žák seznámí teoreticky jak řídit kluzák a s vlastní organizací letového provozu na pozemních přípravách a poté již nic nebrání tomu, aby se poprvé odpoutal od země.
V průběhu leteckého výcviku, který trvá asi dva roky, nalétá žák přes 15 letových hodin a okolo 100 startů za motorovým letounem (aerovleků).

Většina startů je prováděna ve dvojím tj. s instruktorem na palubě, po získání dostatečných zkušeností je žák přezkoušen a začne létat samostatně. Součástí výcviku je i přelet s instruktorem na vzdálenost min. 100 km. Pro výcvik jsou mimo vlastních schopností důležité časové možnosti žáka. S ohledem na charakter tohoto sportu je nutná častá účast na leteckém provozu, v sezóně podstatě pravidelně o každém víkendu. Mimo létání na letišti Slaný se výcvik provádí i formou týdenních soustředění na ostatních letištích v průběhu letních měsíců.

Kluzák L-13 Blaník na kterém probíhá výcvik. Kompletní výcvik se provádí na kluzácích L-23 a L-13 Blaník. Kluzáky jsou havarijně pojištěny a žák má uzavřenu pojistku na úhradu možných škod vzniklých Aeroklubu.

Po absolvování pilotních zkoušek má pilot zajištěné místo v aeroklubu a průběžně pokračuje v létání.

V průběhu výcvikového kursu pilotní adept nalétá v průběhu roku až dvou přibližně 15 hodin na kluzáku a absolvuje 100 aerovlekových startů.

 

 

 

 

 

 

Finanční kalkulace výcviku

1 hod. L-13/L-23

      240,-Kč

1 hod. vlečného letounu

   3 390,-Kč

členské příspěvky

   7 300,-Kč

Předpokládaná cena výcviku GLD celkem

38 000,-Kč

 

 

 

 

Tato orientační cena je hodně ovlivněna individuálními schopnostmi toho kterého pilotního žáka, jeho časovými možnostmi a typem použitého vlečného letounu a je ji možno na základě schopností žáka snížit až na polovinu.

Částka za výcvik se splácí z finanční hotovosti složené na "konto", za kterého jsou strhávány částky za provedené lety, tím se částka za výcvik v podstatě rovnoměrně rozprostře do celé doby jeho trvání. Pro založení "konta" se požaduje částka 5 500,- Kč, která je použita jako záloha na členské příspěvky a na úhradu prvních letů, které patří mezi jednu z finančně nejnáročnějších částí výcviku. 

V případě, že projevíte zájem o výcvik, nebo o doplňující informace kontaktujte nás na adrese: tocnaseznam.cz, nebo o víkendu telefonicky na čísle 603820326.